Közbeszerzési szolgáltatás


Ajánlattevők részére

 • a közbeszerzési felhívás és dokumentáció vizsgálata
 • ajánlati stratégiával, alkalmassággal kapcsolatos konzultáció
 • az ajánlat összeállítása és benyújtása
 • kiegészítő tájékoztatás kérése
 • jogorvoslati eljárás során segítségnyújtás

Ajánlatkérők részére

 • az adott szervezet ajánlatkérői minősítésének megállapítása
 • ajánlatkérők listájára történő bejelentés
 • közbeszerzési szabályzat, a közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegezés elkészítése
 • közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása
 • egybeszámítási szabály alkalmazása
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat elkészítése
 • a beszerzés fedezete rendelkezésre állásának dokumentálása
 • az eljárás fajtájának kiválasztása és az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása eljárási határidők meghatározása
 • a kizáró okok és alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása
 • ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, ellenjegyzése
 • közbeszerzési műszaki leírás,
 • bírálati szempont kiválasztása, meghatározása
 • a dokumentáció összeállítása
 • a szerződés tervezet elkészítése
 • hirdetmény, felhívás elkészítése
 • az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény, összegezés) elkészítése
 • a hirdetmények közzététele
 • kiegészítő tájékoztatás elkészítése és konzultáció nyújtása
 • ajánlatok bontása
 • ajánlatok elbírálása
 • szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 • az eljárás dokumentálása
 • valamennyi dokumentum közzététele a honlapon, és megküldése a Közbeszerzések tanácsának
Jakoda Faiskola